Meld je aan voor Coaching ‘Transgenders naar Werk’

Uit het SCP-onderzoek ‘Worden wie je bent’ bleek in 2012 dat transgenders een achterstandspositie hebben op de arbeidsmarkt. TNN is daarom aan de slag gegaan met het coachingsproject ‘Transgenders naar werk’. Kan jij een steun in de rug gebruiken op de werkvloer en de arbeidsmarkt? Lees dan verder en meld je aan!

INHOUD VAN HET PROJECT

Professionele coaches met ruime ervaring begeleiden transgenders op diverse manieren om de persoonlijke arbeidsmarktpositie te verbeteren. Dat betekent niet dat de coaches op zoek gaan naar een baan voor je of je problemen oplossen. Zij zijn er voor jou als een steun in de rug. De coaching kan zich bijvoorbeeld richten op het omgaan met het verlies van werk, het vergroten van eigenwaarde en geloof in jezelf of hoe je om kan gaan met (dreigende) conflictsituaties op de werkvloer.

INTERESSE

Dreig je je werk te verliezen of heb je problemen op je werk of ben je op zoek naar (meer passend) werk? Neem dan contact op met TNN. Het project is toegankelijk voor transgenders uit het hele land. Dat betekent dat er ook voor e-coaching gekozen kan worden.

MELD JE AAN

Wil je je aanmelden voor de coaching? Stuur dan een mail onder vermelding van ‘Aanmelding coaching’ met daarin je naam en telefoonnummer en in een paar zinnen je situatie. Heb je vragen over de coaching? Mail dan vooral je vraag, dat kan onder vermelding van ‘Vraag coaching’, met daarin je telefoonnummer, je naam en natuurlijk je vraag. Mailen kan naar info@transgendernetwerk.nl, bellen mag natuurlijk ook, 020 205 0915.

Na je aanmelding neemt TNN telefonisch contact met je op. Naar aanleiding van dat gesprek zal je uitgenodigd worden voor een intake met één van de coaches.

Geen empathie van de kardinaal

Afgelopen dinsdag vond het gesprek plaats tussen Kardinaal Eijk en Rhianna Gralike, de penningmeester van het parochiebestuur van de H. Norbertusparochie in Dronten.

Tijdens het gesprek, dat het karakter had van een hoorzitting, vond de kardinaal het voor zijn ‘onderzoek’ nodig Gralike zeer intieme vragen te stellen over haar lichamelijke geschiedenis en haar leefstijl. Gralike typeerde de houding van Eijk als zeer “afstandelijk” en “ijskoud”.

Pastoor

Behalve Gralike hadden dinsdag ook de andere bestuursleden en de pastoor van de H. Norbertusparochie dinsdag een gesprek met Eijk. Met pastoor Boogers’ brief aan kardinaal Eijk met het verzoek Gralike “eervol” te ontslaan begon de ellende. Al was het Eijk zelf die om deze brief had verzocht nadat het hem ter oren was gekomen dat een transgender vrouw penningmeester was bij de betreffende parochie.

Gewichtige redenen

Het lijkt er op dat Eijk met een “volledig onderzoek der feiten” bezig is alvorens hij Gralike mogelijk ontslaat. Dit is conform de procedure voor het ontslaan van bestuursleden. Pastoor Boogers van de H. Norbertusparochie verwees in zijn brief aan Eijk ook naar het reglement waarin deze procedure staat beschreven. Een kardinaal mag om “gewichtige te zijner oordeel staande redenen” een bestuurslid ontslaan. Die zogenaamde reden zal dan zijn dat Rhianna Gralike “niet kan worden gekwalificeerd als een katholiek met een levensstaat die met de leer van de Kerk en het kerkelijk recht correspondeert”, zoals Boogers het in zijn brief verwoordde.

Discriminatie

TNN begrijpt niet hoe de Kerk het vandaag de dag nog durft om zich met het intieme en lichamelijke leven van zijn gelovigen te bemoeien. En om daar vervolgens een oordeel over te hebben dat leidt tot regelrechte uitsluiting en discriminatie. Hoe Christelijk is dat eigenlijk?

Eijk zegt drie of vier weken nodig te hebben alvorens met een besluit te komen. Al die tijd blijft Gralike achter in ongeloof over wat haar in 2015 in Nederland overkomt. TNN wacht in spanning samen met haar het vervolg af.

Gooit kardinaal de deur dicht?

Rhianna Gralike is penningmeester van het kerkbestuur van de H. Norbertusparochie in Dronten. Dat is ze sinds 1 januari 2015, maar nu lijken de pastoor en het bisdom van haar af te willen. Ze werd eerst met open armen ontvangen als lid van het kerkbestuur. Het parochiebestuur en de pastoor wisten wat voor iemand ze in hun midden kregen. Rhianna is een katholieke transgender vrouw, met een intersekse conditie en al jaren gehuwd met een vrouw.

HART ONDER DE RIEM

Dat de pastoor nu van haar af wil laat ze niet zomaar gebeuren. Kardinaal Eijck kon er niet langer omheen, hij heeft haar voor een gesprek morgenochtend uitgenodigd. TNN zal in de persoon van voorzitter Corine van Dun ook in Utrecht zijn om Rhianna nog een hart onder de riem te steken vòòr ze het gesprek met Eijk in gaat.

OPROEP

TNN vindt het diep triest hoe de katholieke kerk in Nederland in deze situatie met een transgender persoon om gaat. Er is maar één manier om het leed te keren, daarbij sluit TNN zich aan bij de oproep van het LKP en WKHP. Zij roepen de pastoor en het bestuur van de H. Norbertusparochie op het verzoek tot ontslag van mevrouw Gralike onmiddellijk in te trekken.

“Mocht daar echter afwijzing vanuit de kerkelijke leer tegenover blijven staan, dan is het voor iedereen duidelijk hoe de katholieke kerk met haar transgender parochianen omgaat. Zij worden uitgesloten en mogen niet meer meedoen” aldus Corine van Dun (voorzitter TNN)

KANS

Het zou een geweldige kans zijn voor de Katholieke Kerk in Nederland om uit te dragen dat hun kerk open staat voor een ieder die oprecht uiting aan zijn geloof en genderidentiteit wil geven.

Voetbalclub mag transgender jongen niet weigeren

Het College voor de Rechten van de Mens bracht vandaag het oordeel naar buiten in een zaak waarin een Noord-Hollandse voetbalclub een transgender jongen als lid weigerde.

“Het College oordeelt dat de voetbalvereniging de jongen hiermee discrimineerde.”

Je kunt de uitspraak van het College hier teruglezen.

Hoe sportverenigingen wél om moeten gaan met transgender leden? Dat legt NOC*NSF uit in haar hernieuwde richtlijn Transgenders en sport. Als transgender sporter sta je dus niet alleen. Ook TNN kan je adviseren in hoe in je sportvereniging bespreekbaar maakt dat je transgender bent en hoe je wilt dat daar mee om wordt gegaan.

Heb je zelf ook te maken met discriminatie omdat je transgender bent? Meld het dan bij TNN of een anti-discriminatiebureau, meer informatie vindt je hier op onze website.

Ten slotte wenst TNN de transgender jongen en zijn moeder die nu gelijk hebben gekregen van het College voor de Rechten van de Mens veel plezier bij het sporten en juichen bij mooie goals en veldacties!

Afschaffing geslachtsregistratie dichterbij door steun VVD

Transgender Netwerk Nederland verwelkomt het heldere standpunt van de VVD vóór afschaffing van nodeloze geslachtsregistratie. Vandaag bracht de Tweede Kamerfractie het VVD- standpunt hierover naar buiten. “De oproep van de VVD-fractie is een duidelijk signaal aan het kabinet om serieus met dit dossier aan de slag te gaan” aldus TNN-voorzitter Corine van Dun, “Dit is een geweldige stap voorwaarts. We zijn blij dat minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur er net als voormalig staatssecretaris Teeven het belang van inziet om dit nu eens goed te regelen.”

STAATSCOMMISSIE

In 2013 suggereerde de VVD bij de behandeling van de Transgenderwet in de Tweede Kamer ook al om geslachtsregistratie af te schaffen. Staatssecretaris Teeven heeft vervolgens onderzoek laten doen, waarvan de uitkomsten in maart dit jaar werden aangeboden aan de Tweede Kamer. TNN ondersteunt van harte het pleidooi van de VVD om de Staatscommissie Familierecht, die onder andere bezig is met meerouderschap, ook over de geslachtsregistratie te laten buigen.

WEGLATEN

Jeroen van Wijngaarden, woordvoerder Familierecht van de VVD-fractie stelt dat “dankzij de gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor mannen en vrouwen het ondertussen juridisch steeds minder relevant is geworden welk geslacht iemand heeft”. Dit was ook één van de uitkomsten van het onderzoek, waaruit tevens naar voren kwam dat er geen onoverbrugbare obstakels bestaan om met de registratie van geslacht te stoppen. . TNN pleit dan ook voor de volledige afschaffing van de registratie van geslacht. “Voor veel transgenders is de vraag naar geslacht kwetsend” vult Corine van Dun aan, “laat de registratie daarvan in de Basisregistratie Personen (BRP) daarom helemaal weg; kijk gewoon naar wie er tegenover je staat.”

MALTA

In Nieuw-Zeeland en Malta is al wetgeving van kracht die ruimte geeft voor het onbepaald laten van geslacht. De vele tienduizenden transgender personen en mensen met een intersekse conditie in Nederland zullen van veel problemen verlost worden wanneer Nederland deze landen volgt.

Afwijzing transgenders is uitzondering

‘Als je niet duidelijk een man of een vrouw bent is de kans nog steeds groot dat je als transgender persoon niet wordt geaccepteerd.’ Dat zegt TNN-voorzitter Corine van Dun in een reactie op het onderzoekrapport ‘Wel trouwen, niet zoenen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Afwijzing van een transgender persoon die wel aan alle man/vrouw-normen voldoet is gelukkig steeds vaker een uitzondering. Maar is je geslacht onduidelijk dan kan dat nog op onbegrip rekenen van één op de drie Nederlanders. Die vinden dat er ‘iets mis is’ met deze mensen.

NEUTRAAL

Het SCP heeft voor het eerst een schaal voor het meten van de acceptatie van transgenders gebruikt. Of het dus beter of slechter gaat is nu moeilijk te beoordelen. Wat opvalt is dat ongeveer 40% van de mensen ‘neutraal’ staat tegenover transgender personen. Daar ligt nog veel acceptatie binnen handbereik. Niettemin veroorzaken nog één op de tien Nederlanders veel problemen in de levens van transgender personen. Ondanks dat hun negatieve houding een uitzondering is. ‘Strafbaar stelling van discriminatie van transgender personen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling is daarom onontkoombaar’, volgens Corine van Dun.

ZORGEN

Behalve acceptatie onder de bevolking zal er zeker op het gebied van de zorg en de arbeidsmarkt voor transgenders veel moeten gebeuren. De wachtlijsten bij genderteams nemen weer extreme vormen aan en veel transgenders die uit de kast komen op latere leeftijd worstelen met werkloosheid en discriminatie. TNN-voorzitter van Dun: ‘De Tweede Kamer was vorig jaar al boos op minister Schippers van Volksgezondheid dat er lange wachtlijsten waren ontstaan. Dat willen we niet nog een keer meemaken.‘

Transgender Netwerk Nederland heeft de overtuiging dat het met de acceptatie wel beter zal worden. Maar de zorg en de discriminatiebestrijding mogen daarbij niet achter blijven. Daarvoor ligt een rol bij de overheid, de politiek, zorgverzekeraars en de gemeenten.

Transgender Netwerk Nederland

Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie.

Lees verder »

Meld uitsluiting!

Krijgt u te maken met uitsluiting? In de publieke ruimte of door verzekeraars of anderszins? TNN verzamelt deze signalen.
Meld ons uw ervaringen.

Lees verder over uitsluiting

Transgender Discriminatie

Transgender Netwerk Nederland is zich er sterk van bewust dat de groepen die TNN vertegenwoordigt te maken krijgen met discriminatie, belediging, bedreiging en geweld. Wij proberen hier iets aan te doen door het in kaart brengen van signalen uit de achterban in een project dat gesubsidieerd wordt door Mama Cash.

Lees verder »

Contact

Bezoekadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Postadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Tel: 020 205 0915

E-mail: info@transgendernetwerk.nl

Meer contactgegevens »

Twitter

Volg ons

Abonneer je op onze RSS feed of volg ons op Twitter of Facebook.