Transgender Gedenkdag 21 november 2015 in Den Haag

Elk jaar rond 20 november wordt wereldwijd stilgestaan bij transgenders die slachtoffer zijn geworden van geweld. Tussen oktober 2014 en oktober 2015 ging het, voor zover gemeld, om 271 transgenders onder wie 1 Nederlander. In de periode 2008 tot 2014 zijn er 1731 dodelijke slachtoffers bekend, van wie 56% jonger is dan 30 jaar.

Ook in Nederland worden jaarlijks de slachtoffers van geweld tegen transgenders herdacht, op initiatief van Transgender Netwerk Nederland (TNN). Dit jaar gebeurt dat in Den Haag op zaterdag 21 november, in samenwerking met COC Haaglanden.
In het middagprogramma, dat plaatsvindt in het COC Café, is er aandacht voor mensenrechten en veiligheid voor transgenders, door middel van presentaties en discussie.

‘s Avonds is, zoals eerder vermeld, geen herdenkingstocht van het COC Café naar het Internationale Homomonument vanwege de slechte weersverwachting. Het avondprogramma is gewijzigd en vindt nu plaats in het COC Café vanaf 19.15 uur. Zie hieronder voor een uitgebreide omschrijving.

De dagpresentatie is in handen van Monica Overdijkink, freelance journalist en verslaggeefster bij o.a. Omroep West.

PROGRAMMA
14.00 Inloop
14.30 Welkomstwoord door Arnout van Kooij (voorzitter COC Haaglanden)
14.35 Opening door Corine v Dun (voorzitter TNN)
14.45 Interview met Richard Köhler (Senior Policy Officer en Deputy Executive Director van Transgender Europe TGEU) over mensenrechten, door Tertium/world talks
15.00 De „transgender kaart van Europa” door Maxim van Ooijen
15.20 Gender, door Frans Eppink (fotograaf)
15.45 Presentatie door Kristel van Doornen (College vd Rechten vd Mens)
16.10 Presentatie door Cyriel Triesscheijn (directeur Radar/Artikel 1)
16.30 Paneldiscussie o.l.v. Monica Overdijkink

17.00 Drankje
17.30 Maaltijd (opgeven noodzakelijk! zie onderaan)

19.15 Herdenking slachtoffers van geweld tegen transgenders, in COC Café
          met o.a. ca.19.25 Corine van Dun (voorzitter TNN)
                        ca.19.35 Brian van Nunen (voordracht)
19.40 Einde plechtigheid
Aansluitend: Afsluiting, in COC Café

MAALTIJD
Om 17.30 is er de mogelijkheid om in het COC Café een vegetarische maaltijd te gebruiken (gado-gado/rijsttafel) incl. toetje en koffie. De kosten zijn EUR 10,- p.p.. Er is ruimte voor max. 40 personen.
Aanmelden voor de maaltijd is noodzakelijk!
Dit kan via e-mail : tgd-maaltijd@cochaaglanden.nl tot uiterlijk 3 dagen van tevoren. Vol is vol. Voor degenen die niet meer terecht kunnen, zijn er genoeg mogelijkheden om op eigen gelegenheid in de directe omgeving van het COC een restaurant te kiezen.

Meld je aan voor Coaching ‘Transgenders naar Werk’

Uit het SCP-onderzoek ‘Worden wie je bent’ bleek in 2012 dat transgenders een achterstandspositie hebben op de arbeidsmarkt. TNN is daarom aan de slag gegaan met het coachingsproject ‘Transgenders naar werk’. Kan jij een steun in de rug gebruiken op de werkvloer en de arbeidsmarkt? Lees dan verder en meld je aan!

INHOUD VAN HET PROJECT

Professionele coaches met ruime ervaring begeleiden transgenders op diverse manieren om de persoonlijke arbeidsmarktpositie te verbeteren. Dat betekent niet dat de coaches op zoek gaan naar een baan voor je of je problemen oplossen. Zij zijn er voor jou als een steun in de rug. De coaching kan zich bijvoorbeeld richten op het omgaan met het verlies van werk, het vergroten van eigenwaarde en geloof in jezelf of hoe je om kan gaan met (dreigende) conflictsituaties op de werkvloer.

INTERESSE

Dreig je je werk te verliezen of heb je problemen op je werk of ben je op zoek naar (meer passend) werk? Neem dan contact op met TNN. Het project is toegankelijk voor transgenders uit het hele land. Dat betekent dat er ook voor e-coaching gekozen kan worden.

MELD JE AAN

Wil je je aanmelden voor de coaching? Stuur dan een mail onder vermelding van ‘Aanmelding coaching’ met daarin je naam en telefoonnummer en in een paar zinnen je situatie. Heb je vragen over de coaching? Mail dan vooral je vraag, dat kan onder vermelding van ‘Vraag coaching’, met daarin je telefoonnummer, je naam en natuurlijk je vraag. Mailen kan naar info@transgendernetwerk.nl, bellen mag natuurlijk ook, 020 205 0915.

Na je aanmelding neemt TNN telefonisch contact met je op. Naar aanleiding van dat gesprek zal je uitgenodigd worden voor een intake met één van de coaches.

‘Veilig, zolang men het niet merkt’

TNN publiceert onderzoek naar veiligheid transgenders

Transgender Netwerk Nederland (TNN) heeft onderzoek verricht naar (gevoelens van) onveiligheid in de openbare ruimte voor transgender personen. De respons was onverwacht groot: 351 personen hebben de enquête ingevuld. Het bleek al snel dat er grote behoefte bestond om traumatiserende ervaringen te delen. Veel respondenten gaven zelf vaak aan nog veel meer kwijt te willen dan dat in de vragen werd onderzocht.

GEWELD

Een derde van de respondenten ondervindt op zijn minst maandelijks belediging. In de afgelopen 12 maanden heeft 43% ten minste één gewelddadig incident meegemaakt. Meer dan de helft van de respondenten (54%) heeft een van beide of allebei meegemaakt. Oudere respondenten maakten minder geweld mee. In het algemeen geldt ook: ‘hoe merkbaarder het is dat iemand een transgender persoon is, hoe meer geweld hij of zij ondervindt’.

GEVOLGEN

De gevolgen van dit geweld zijn groot. Vier van de vijf respondenten die maandelijks beledigd worden of een gewelddadig incident meemaken, past het gedrag aan vanwege (gevoelens van) onveiligheid. Mensen stoppen bijvoorbeeld met sporten, vermijden plaatsen of andere mensen als gevolg van geweld. Voor 1 op de 3 respondenten zijn de gevolgen dusdanig ernstig dat zij aangeven dat hun alledaags leven sterk wordt beïnvloed door (gevoelens van) onveiligheid. Ook geeft een kwart van de respondenten aan professionele hulpverlening te krijgen vanwege genoemde negatieve ervaringen.

Download Veilig, zolang men het niet merkt.

10 december Symposium: Onverzilverde Talenten

In Nederland is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke positie van transgenders. De emancipatie van de transgemeenschap op de arbeidsmarkt, in de zorg, op het gebied van veiligheid, waarbij sprake is van sociale en culturele acceptatie, vraagt nog veel inspanning van de gemeenschap zelf èn van de Nederlandse samenleving. Economische zelfstandigheid bevordert snelle emancipatie en acceptatie van transgenders.

Hoe toegankelijk is de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment voor mensen met een transachtergrond? Welke barrières zijn er? Hoe kunnen werkgevers en werknemers en de transgemeenschap gezamenlijk werken aan een toekomstgerichte aanpak om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en een evenredige deelname van transgenders aan die arbeidsmarkt mogelijk te maken?

Over de kansen en belemmeringen rond de arbeidsmarktpositie van transgenders organiseren het Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het CAOP op 10 december a.s. het symposium ‘Transgenders: Onverzilverde Talenten’. Tijdens het symposium zal het thema vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en besproken. De inzichten en voorstellen uit deze bijeenkomst zullen worden verwerkt in een actieplan om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor transgenders te vergroten.

Met dit symposium wordt ook afscheid genomen van de oud-voorzitter van TNN, Carolien van de Lagemaat.

Noteer de datum alvast in uw agenda: 10 December 2015 van 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Lange Voorhout nr.13, Den Haag.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het congresbureau van het CAOP. Per email: congresbureau@caop.nl of telefonisch: 06-2051514 of 06-55307253. Aanmelden kan al via de website van het CAOP, waar u binnenkort ook het definitieve programma zult vinden.

Vergoeding individueel noodzakelijke ingrepen in 2016 nog onbeslist

Er lijkt enig zicht op een ruimere vergoeding van de behandeling van geslachtskenmerken voor transgender personen. Dat bleek tijdens de behandeling van de VWS-begroting van minister Edith Schippers in de Tweede Kamer. Het COC, Transgender Netwerk Nederland en Patiëntenorganisatie Transvisie noemen de toezegging van Schippers echter ‘te weinig en te laat’.

De belangenorganisaties stuurden de Kamer op 30 oktober een brandbrief. Daarin roepen ze op om de behandeling van zaken als borstconstructie, gelaatscorrecties en erectieprothesen voor transgender personen weer te vergoeden uit de basisverzekering. De Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Pia Dijkstra (D66) stelden vragen over de kwestie aan minister Schippers. De minister antwoordde dat ze het onderwerp voorlegt aan het Zorginstituut Nederland. Dat instituut zal naar verwachting in maart 2016 adviseren of borstconstructie voor transgendervrouwen weer kan worden vergoed vanaf 1 januari 2017.

Het COC, Transgender Netwerk Nederland en Patiëntenorganisatie Transvisie noemen de toezegging van Schippers ‘te weinig en te laat’. “Er wordt hier al ruim tien jaar over gesproken en pas in 2017 zou een deel van het probleem dan zijn opgelost. Dat is te mager”, aldus de belangenorganisaties. De organisaties wijzen er bovendien op dat het voorlopig nog slechts gaat om vergoeding van borstconstructie en dat er nog geen zicht lijkt op vergoeding van andere noodzakelijke behandelingen zoals gelaatscorrecties en erectieprothesen voor transgenders.

De belangenorganisaties hebben hun hoop gevestigd op een voorstel van SP-Kamerlid Van Gerven, die wil dat borstconstructies en andere medisch noodzakelijke plastische chirurgie al vanaf 1 januari 2016 weer wordt vergoed. Ze roepen de Kamer op om, bij de stemmingen in december, vóór dit voorstel te stemmen.

COC, Transgender Netwerk Nederland en Patiëntenorganisatie Transvisie betoogden in hun brandbrief van 30 oktober dat de vraag of je verder als man of vrouw door het leven kunt, niet afhankelijk mag zijn van de hoogte van je inkomen. ‘De impact die het heeft wanneer je als transgender vrouw bijvoorbeeld zonder borsten door het leven moet, wordt schromelijk onderschat.’

Transgender personen krijgen behandelingen als borstconstructie, gelaatscorrecties en erectieprothesen sinds 2005 niet meer vergoed en gezichtsontharing wordt nog maar beperkt vergoed. De kwestie is op aandringen van de belangenorganisaties sindsdien verschillende malen in de Tweede Kamer besproken, maar er is nog altijd geen oplossing gevonden.

bron: COC Nederland

Problemen rond sekseregistratie

De Kafkabrigade zoekt verhalen

De ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) slaan de handen ineen om problemen rond sekseregistratie aan te pakken. Dat begint met het vinden van problemen die mensen ervaren. De Kafkabrigade gaat daarom een aantal exemplarische voorbeelden in beeld brengen. In het onderzoek staan de problemen waar burgers tegenaanlopen rond registratie van geslacht centraal.
Sekseregistratie (M/V) is voor het verkrijgen van veel diensten nog altijd verplicht, zowel bij overheidsinstanties als bij private organisaties. Terwijl die registratie vaak niet nodig is voor het verlenen of ontvangen van een dienst.

De verwachting is dat specifiek transgender personen, queers en mensen met een intersekseconditie hier last van hebben. Maar daarnaast kan iedereen weleens last krijgen van sekseregistratie, door vooroordelen of verwarring. Daarom is de Kafkabrigade ook op zoek naar praktijkvoorbeelden van cisgenders die last ondervonden van sekseregistratie. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van mensen brengt de Kafkabrigade in kaart welke problemen er zijn. Dat helpt om oplossingen te vinden voor problemen rond sekseregistratie.

Voor het onderzoek is de Kafkabrigade op zoek naar concrete voorbeelden van mensen die in Nederland problemen hebben gehad met sekseregistratie, waardoor zij een dienst misliepen of dreigden mis te lopen. Verhalen en tips zijn zeer welkom. U kunt uw bijdrage achterlaten op het meldpunt sekseregistratie.

bron: de Kafkabrigade

Oproep vrijwilligers Transgender Gedenkdag 21 nov 2015

Op zaterdag 21 november wordt de Transgender Gedenkdag gehouden in Den Haag. Er is en wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het programma (check de website of Facebook). Maar ook op de dag zelf moet er veel gebeuren. Het is belangrijk dat de dag goed verloopt. We zoeken daarom nog ca.10 vrijwilligers om te helpen, tussen ca. 11 uur ‘s ochtends en 11 uur ‘s avonds.

Wat is er te doen?
• helpen met klaarzetten
• zorgen dat de zaal tip top in orde is
• mensen ontvangen bij de deur
• ordedienst vormen tijdens de herdenkingstocht
• de wake begeleiden
• ballonnen uitdelen met naamkaarten
• helpen met opruimen
• …en wat er nog meer nodig is

Als je van buiten Den Haag komt, worden je reiskosten vergoed (auto 19 ct/km, of feitelijke kosten trein 2e klas of tram/bus).

We zijn blij met je hulp!

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen met als onderwerp „ik wil helpen” naar secretaris@transgendernetwerk.nl

Vermeld daarbij:

- je naam, woonplaats en telefoonnummer
- of je de hele dag of een deel daarvan beschikbaar bent (in dat geval welk deel) (minimaal 4 uur)

Alvast bedankt!

Transgender Netwerk Nederland

Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie.

Lees verder »

Meld uitsluiting!

Krijgt u te maken met uitsluiting? In de publieke ruimte of door verzekeraars of anderszins? TNN verzamelt deze signalen.
Meld ons uw ervaringen.

Lees verder over uitsluiting

Contact

Bezoekadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Postadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Tel: 020 205 0915

E-mail: info@transgendernetwerk.nl

Meer contactgegevens »

Twitter

Volg ons

Abonneer je op onze RSS feed of volg ons op Twitter of Facebook.