Meld je aan voor Coaching ‘Transgenders naar Werk’

Uit het SCP-onderzoek ‘Worden wie je bent’ bleek in 2012 dat transgenders een achterstandspositie hebben op de arbeidsmarkt. TNN is daarom aan de slag gegaan met het coachingsproject ‘Transgenders naar werk’. Kan jij een steun in de rug gebruiken op de werkvloer en de arbeidsmarkt? Lees dan verder en meld je aan!

INHOUD VAN HET PROJECT

Professionele coaches met ruime ervaring begeleiden transgenders op diverse manieren om de persoonlijke arbeidsmarktpositie te verbeteren. Dat betekent niet dat de coaches op zoek gaan naar een baan voor je of je problemen oplossen. Zij zijn er voor jou als een steun in de rug. De coaching kan zich bijvoorbeeld richten op het omgaan met het verlies van werk, het vergroten van eigenwaarde en geloof in jezelf of hoe je om kan gaan met (dreigende) conflictsituaties op de werkvloer.

INTERESSE

Dreig je je werk te verliezen of heb je problemen op je werk of ben je op zoek naar (meer passend) werk? Neem dan contact op met TNN. Het project is toegankelijk voor transgenders uit het hele land. Dat betekent dat er ook voor e-coaching gekozen kan worden.

MELD JE AAN

Wil je je aanmelden voor de coaching? Stuur dan een mail onder vermelding van ‘Aanmelding coaching’ met daarin je naam en telefoonnummer en in een paar zinnen je situatie. Heb je vragen over de coaching? Mail dan vooral je vraag, dat kan onder vermelding van ‘Vraag coaching’, met daarin je telefoonnummer, je naam en natuurlijk je vraag. Mailen kan naar info@transgendernetwerk.nl, bellen mag natuurlijk ook, 020 205 0915.

Na je aanmelding neemt TNN telefonisch contact met je op. Naar aanleiding van dat gesprek zal je uitgenodigd worden voor een intake met één van de coaches.

Transgender persoon mishandeld in Amsterdam-Oost

Transgender Netwerk Nederland is geschokt door de mishandeling van een transgender persoon in Amsterdam-Oost. De Amsterdams politie heeft sterk de indruk dat deze mishandeling heeft plaatsgevonden om het feit dat het slachtoffer transgender is.
TNN hoopt dat de oproep van de politie aan getuigen om zich te melden tot vervolging van de daders zal leiden. “Onze gedachten zijn bij het 23-jarige slachtoffer wiens gevoel van veiligheid nu mogelijk ernstig aangetast is.” Aldus TNN-voorzitter Corine van Dun.

TNN is momenteel bezig met een onderzoek naar ervaring en gevoelens van veiligheid in de openbare ruimte onder transgender personen. Uit dit onderzoek zal blijken of het incident in Amsterdam-Oost uitzonderlijk is of onderdeel van een maatschappelijk probleem vormt.

Het onderzoek van TNN loopt nog tot 28 september. Transgender personen kunnen de vragenlijst invullen via www.transgenderinfo.nl/veiligheid.

Transgenderwet aangenomen in Polen

Het Poolse parlement heeft 7 augustus een Transgenderwet aangenomen. Onder die wet kan een ongehuwde transgender burger een nieuw geboortecertificaat aanvragen zonder chirurgie of hormoontherapie te hebben ondergaan.

De wet is vergelijkbaar met onze Transgenderwet, erkent Bastiaan Winkel van Transgendernetwerk Nederland. Maar gaat net iets minder ver omdat het alleen ongehuwden betreft en er een verklaring van twee deskundigen in plaats van één nodig is. Desondanks is het wetsvoorstel volgens Poolse transactivisten op tgeu.org een grote stap voor de transgemeenschap in het land. Een belangrijke rol speelde Anna Grodzka die in 2011 voor de linksliberale Palikot-partij het eerste transgender Kamerlid in Europa werd.

Zij introduceerde het wetsvoorstel in mei 2012. Ongetwijfeld heeft ook het LGBT-project dat de Raad van Europa in die periode uitvoerde in Polen en vijf andere landen, bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe wet.

 

Hoe veilig voelen transgenders zich?

De tweede Nederlandse TransPride uit de geschiedenis is samen met de Amsterdamse Gay Pride nu achter de rug. Transgender personen vierden hun diversiteit en zichtbaarheid. Dat is belangrijk om te doen, maar wat is de prijs van zichtbaarheid voor transgenders? Transgender Netwerk Nederland gaat hier nu onderzoek naar doen.

Voorbeelden van homofoob geweld worden regelmatig in de media uitgemeten. Maar hoe zit het met transgender personen, kunnen zij veiliger over straat? Signalen uit de media zijn er niet, maar in de trans* gemeenschap zijn de verhalen van scheldpartijen, bedreigingen en geweld wél bekend. TNN wil nu weten hoe wijdverbreid het is en welke groepen transgenders hier het meest mee te maken hebben.

VRAGENLIJST

Politie, Justitie, Anti-Discriminatiebureaus en TNN zelf lukt het onvoldoende om goed zicht te krijgen op dit vraagstuk. Het onderzoek start maandag 3 augustus. Transgender personen kunnen dan via de website van TNN een vragenlijst invullen over hun beleving van veiligheid in de openbare ruimte.

In 2012 berichtte het SCP al dat 37% van de transgenders zich niet veilig voelde in het voorgaande jaar en dat 25% negatieve reacties kreeg. TNN gaat met dit onderzoek kijken naar de onveiligheid van omgevingen. Winkelgebieden, openbare toiletten en het openbaar vervoer komen allemaal aan de orde.

VEILIGHEIDSRISICO

TNN roept alle transgender personen op om de vragenlijst in te vullen. “Als er uit komt dat zichtbaarheid een veiligheidsrisico is dan is er serieus werk aan de winkel. Iedereen in onze samenleving hoort zich hier verantwoordelijk voor te voelen”, aldus de voorzitter van TNN, Corine van Dun.

Ga rechtstreeks naar de vragenlijst.

Geen empathie van de kardinaal

Afgelopen dinsdag vond het gesprek plaats tussen Kardinaal Eijk en Rhianna Gralike, de penningmeester van het parochiebestuur van de H. Norbertusparochie in Dronten.

Tijdens het gesprek, dat het karakter had van een hoorzitting, vond de kardinaal het voor zijn ‘onderzoek’ nodig Gralike zeer intieme vragen te stellen over haar lichamelijke geschiedenis en haar leefstijl. Gralike typeerde de houding van Eijk als zeer “afstandelijk” en “ijskoud”.

Pastoor

Behalve Gralike hadden dinsdag ook de andere bestuursleden en de pastoor van de H. Norbertusparochie dinsdag een gesprek met Eijk. Met pastoor Boogers’ brief aan kardinaal Eijk met het verzoek Gralike “eervol” te ontslaan begon de ellende. Al was het Eijk zelf die om deze brief had verzocht nadat het hem ter oren was gekomen dat een transgender vrouw penningmeester was bij de betreffende parochie.

Gewichtige redenen

Het lijkt er op dat Eijk met een “volledig onderzoek der feiten” bezig is alvorens hij Gralike mogelijk ontslaat. Dit is conform de procedure voor het ontslaan van bestuursleden. Pastoor Boogers van de H. Norbertusparochie verwees in zijn brief aan Eijk ook naar het reglement waarin deze procedure staat beschreven. Een kardinaal mag om “gewichtige te zijner oordeel staande redenen” een bestuurslid ontslaan. Die zogenaamde reden zal dan zijn dat Rhianna Gralike “niet kan worden gekwalificeerd als een katholiek met een levensstaat die met de leer van de Kerk en het kerkelijk recht correspondeert”, zoals Boogers het in zijn brief verwoordde.

Discriminatie

TNN begrijpt niet hoe de Kerk het vandaag de dag nog durft om zich met het intieme en lichamelijke leven van zijn gelovigen te bemoeien. En om daar vervolgens een oordeel over te hebben dat leidt tot regelrechte uitsluiting en discriminatie. Hoe Christelijk is dat eigenlijk?

Eijk zegt drie of vier weken nodig te hebben alvorens met een besluit te komen. Al die tijd blijft Gralike achter in ongeloof over wat haar in 2015 in Nederland overkomt. TNN wacht in spanning samen met haar het vervolg af.

Gooit kardinaal de deur dicht?

Rhianna Gralike is penningmeester van het kerkbestuur van de H. Norbertusparochie in Dronten. Dat is ze sinds 1 januari 2015, maar nu lijken de pastoor en het bisdom van haar af te willen. Ze werd eerst met open armen ontvangen als lid van het kerkbestuur. Het parochiebestuur en de pastoor wisten wat voor iemand ze in hun midden kregen. Rhianna is een katholieke transgender vrouw, met een intersekse conditie en al jaren gehuwd met een vrouw.

HART ONDER DE RIEM

Dat de pastoor nu van haar af wil laat ze niet zomaar gebeuren. Kardinaal Eijck kon er niet langer omheen, hij heeft haar voor een gesprek morgenochtend uitgenodigd. TNN zal in de persoon van voorzitter Corine van Dun ook in Utrecht zijn om Rhianna nog een hart onder de riem te steken vòòr ze het gesprek met Eijk in gaat.

OPROEP

TNN vindt het diep triest hoe de katholieke kerk in Nederland in deze situatie met een transgender persoon om gaat. Er is maar één manier om het leed te keren, daarbij sluit TNN zich aan bij de oproep van het LKP en WKHP. Zij roepen de pastoor en het bestuur van de H. Norbertusparochie op het verzoek tot ontslag van mevrouw Gralike onmiddellijk in te trekken.

“Mocht daar echter afwijzing vanuit de kerkelijke leer tegenover blijven staan, dan is het voor iedereen duidelijk hoe de katholieke kerk met haar transgender parochianen omgaat. Zij worden uitgesloten en mogen niet meer meedoen” aldus Corine van Dun (voorzitter TNN)

KANS

Het zou een geweldige kans zijn voor de Katholieke Kerk in Nederland om uit te dragen dat hun kerk open staat voor een ieder die oprecht uiting aan zijn geloof en genderidentiteit wil geven.

Transgender Netwerk Nederland

Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie.

Lees verder »
 width=

Meld uitsluiting!

Krijgt u te maken met uitsluiting? In de publieke ruimte of door verzekeraars of anderszins? TNN verzamelt deze signalen.
Meld ons uw ervaringen.

Lees verder over uitsluiting

Contact

Bezoekadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Postadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Tel: 020 205 0915

E-mail: info@transgendernetwerk.nl

Meer contactgegevens »

Twitter

Volg ons

Abonneer je op onze RSS feed of volg ons op Twitter of Facebook.