Meld je aan voor Coaching ‘Transgenders naar Werk’

Uit het SCP-onderzoek ‘Worden wie je bent’ bleek in 2012 dat transgenders een achterstandspositie hebben op de arbeidsmarkt. TNN is daarom aan de slag gegaan met het coachingsproject ‘Transgenders naar werk’. Kan jij een steun in de rug gebruiken op de werkvloer en de arbeidsmarkt? Lees dan verder en meld je aan!

INHOUD VAN HET PROJECT

Professionele coaches met ruime ervaring begeleiden transgenders op diverse manieren om de persoonlijke arbeidsmarktpositie te verbeteren. Dat betekent niet dat de coaches op zoek gaan naar een baan voor je of je problemen oplossen. Zij zijn er voor jou als een steun in de rug. De coaching kan zich bijvoorbeeld richten op het omgaan met het verlies van werk, het vergroten van eigenwaarde en geloof in jezelf of hoe je om kan gaan met (dreigende) conflictsituaties op de werkvloer.

INTERESSE

Dreig je je werk te verliezen of heb je problemen op je werk of ben je op zoek naar (meer passend) werk? Neem dan contact op met TNN. Het project is toegankelijk voor transgenders uit het hele land. Dat betekent dat er ook voor e-coaching gekozen kan worden.

MELD JE AAN

Wil je je aanmelden voor de coaching? Stuur dan een mail onder vermelding van ‘Aanmelding coaching’ met daarin je naam en telefoonnummer en in een paar zinnen je situatie. Heb je vragen over de coaching? Mail dan vooral je vraag, dat kan onder vermelding van ‘Vraag coaching’, met daarin je telefoonnummer, je naam en natuurlijk je vraag. Mailen kan naar info@transgendernetwerk.nl, bellen mag natuurlijk ook, 020 205 0915.

Na je aanmelding neemt TNN telefonisch contact met je op. Naar aanleiding van dat gesprek zal je uitgenodigd worden voor een intake met één van de coaches.

Voetbalclub mag transgender jongen niet weigeren

Het College voor de Rechten van de Mens bracht vandaag het oordeel naar buiten in een zaak waarin een Noord-Hollandse voetbalclub een transgender jongen als lid weigerde.

“Het College oordeelt dat de voetbalvereniging de jongen hiermee discrimineerde.”

Je kunt de uitspraak van het College hier teruglezen.

Hoe sportverenigingen wél om moeten gaan met transgender leden? Dat legt NOC*NSF uit in haar hernieuwde richtlijn Transgenders en sport. Als transgender sporter sta je dus niet alleen. Ook TNN kan je adviseren in hoe in je sportvereniging bespreekbaar maakt dat je transgender bent en hoe je wilt dat daar mee om wordt gegaan.

Heb je zelf ook te maken met discriminatie omdat je transgender bent? Meld het dan bij TNN of een anti-discriminatiebureau, meer informatie vindt je hier op onze website.

Ten slotte wenst TNN de transgender jongen en zijn moeder die nu gelijk hebben gekregen van het College voor de Rechten van de Mens veel plezier bij het sporten en juichen bij mooie goals en veldacties!

Afschaffing geslachtsregistratie dichterbij door steun VVD

Transgender Netwerk Nederland verwelkomt het heldere standpunt van de VVD vóór afschaffing van nodeloze geslachtsregistratie. Vandaag bracht de Tweede Kamerfractie het VVD- standpunt hierover naar buiten. “De oproep van de VVD-fractie is een duidelijk signaal aan het kabinet om serieus met dit dossier aan de slag te gaan” aldus TNN-voorzitter Corine van Dun, “Dit is een geweldige stap voorwaarts. We zijn blij dat minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur er net als voormalig staatssecretaris Teeven het belang van inziet om dit nu eens goed te regelen.”

STAATSCOMMISSIE

In 2013 suggereerde de VVD bij de behandeling van de Transgenderwet in de Tweede Kamer ook al om geslachtsregistratie af te schaffen. Staatssecretaris Teeven heeft vervolgens onderzoek laten doen, waarvan de uitkomsten in maart dit jaar werden aangeboden aan de Tweede Kamer. TNN ondersteunt van harte het pleidooi van de VVD om de Staatscommissie Familierecht, die onder andere bezig is met meerouderschap, ook over de geslachtsregistratie te laten buigen.

WEGLATEN

Jeroen van Wijngaarden, woordvoerder Familierecht van de VVD-fractie stelt dat “dankzij de gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor mannen en vrouwen het ondertussen juridisch steeds minder relevant is geworden welk geslacht iemand heeft”. Dit was ook één van de uitkomsten van het onderzoek, waaruit tevens naar voren kwam dat er geen onoverbrugbare obstakels bestaan om met de registratie van geslacht te stoppen. . TNN pleit dan ook voor de volledige afschaffing van de registratie van geslacht. “Voor veel transgenders is de vraag naar geslacht kwetsend” vult Corine van Dun aan, “laat de registratie daarvan in de Basisregistratie Personen (BRP) daarom helemaal weg; kijk gewoon naar wie er tegenover je staat.”

MALTA

In Nieuw-Zeeland en Malta is al wetgeving van kracht die ruimte geeft voor het onbepaald laten van geslacht. De vele tienduizenden transgender personen en mensen met een intersekse conditie in Nederland zullen van veel problemen verlost worden wanneer Nederland deze landen volgt.

Afwijzing transgenders is uitzondering

‘Als je niet duidelijk een man of een vrouw bent is de kans nog steeds groot dat je als transgender persoon niet wordt geaccepteerd.’ Dat zegt TNN-voorzitter Corine van Dun in een reactie op het onderzoekrapport ‘Wel trouwen, niet zoenen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Afwijzing van een transgender persoon die wel aan alle man/vrouw-normen voldoet is gelukkig steeds vaker een uitzondering. Maar is je geslacht onduidelijk dan kan dat nog op onbegrip rekenen van één op de drie Nederlanders. Die vinden dat er ‘iets mis is’ met deze mensen.

NEUTRAAL

Het SCP heeft voor het eerst een schaal voor het meten van de acceptatie van transgenders gebruikt. Of het dus beter of slechter gaat is nu moeilijk te beoordelen. Wat opvalt is dat ongeveer 40% van de mensen ‘neutraal’ staat tegenover transgender personen. Daar ligt nog veel acceptatie binnen handbereik. Niettemin veroorzaken nog één op de tien Nederlanders veel problemen in de levens van transgender personen. Ondanks dat hun negatieve houding een uitzondering is. ‘Strafbaar stelling van discriminatie van transgender personen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling is daarom onontkoombaar’, volgens Corine van Dun.

ZORGEN

Behalve acceptatie onder de bevolking zal er zeker op het gebied van de zorg en de arbeidsmarkt voor transgenders veel moeten gebeuren. De wachtlijsten bij genderteams nemen weer extreme vormen aan en veel transgenders die uit de kast komen op latere leeftijd worstelen met werkloosheid en discriminatie. TNN-voorzitter van Dun: ‘De Tweede Kamer was vorig jaar al boos op minister Schippers van Volksgezondheid dat er lange wachtlijsten waren ontstaan. Dat willen we niet nog een keer meemaken.‘

Transgender Netwerk Nederland heeft de overtuiging dat het met de acceptatie wel beter zal worden. Maar de zorg en de discriminatiebestrijding mogen daarbij niet achter blijven. Daarvoor ligt een rol bij de overheid, de politiek, zorgverzekeraars en de gemeenten.

Carolien van de Lagemaat treedt af als voorzitter TNN

Vanaf de oprichting eind 2008 heeft Carolien van de Lagemaat zich met veel enthousiasme ingezet voor Transgender Netwerk Nederland(TNN). In de afgelopen jaren is onder haar leiding veel tot stand gekomen, met als hoogtepunt de aanname en inwerkingtreding van de Transgenderwet (aanpassing artikel 1:28 BW).

De belangen van de transgender gemeenschap zijn in Den Haag onder de aandacht gebracht en er wordt binnen diverse ministeries actief beleid gevoerd om de maatschappelijke positie van transgenders te verbeteren. Maar ook op lokaal niveau, binnen instellingen en bedrijven en binnen een aantal kerkgenootschappen wordt aandacht besteed aan transgenders. TNN werkt direct of indirect aan concrete projecten op het gebied van werk, veiligheid, onderwijs, sport en gezondheidszorg. TNN is daarmee als belangenorganisatie een factor van belang geworden.

Carolien heeft aangegeven dat voor haar nu het moment is gekomen om andere keuzes te maken en daarbij voor haarzelf geen rol meer ziet weggelegd binnen het bestuur van TNN. Zij heeft het bestuur van TNN daarop laten weten haar functie als voorzitter neer te willen leggen. Het bestuur heeft die keuze gerespecteerd.

Carolien heeft als voorzitter van TNN een belangrijke rol gespeeld voor de emancipatie van transgenders in Nederland. Daarvoor zijn wij haar erg dankbaar. In 2013 heeft Carolien de Bob Angelo Penning van COC Nederland ontvangen.

Totdat TNN een nieuwe voorzitter heeft gevonden zal Corine van Dun (vice-voorzitter) als waarnemend voorzitter optreden.

Burgemeester Utrecht staat achter transgender werknemers

Op vrijdag 20 maart werd de folder ‘Transgender op de werkvloer’ door Transgender Netwerk Nederland gepresenteerd. Burgemeester Jan van Zanen nam in het Utrechtse stadhuis het eerste exemplaar in ontvangst. De 40 aanwezigen, waaronder Utrechtse raadsleden, transgenders en onder andere vertegenwoordigers van FNV Roze, COC Midden-Nederland en Artikel 1 Midden-Nederland reageerden verheugd op de mooie folder.

Het mooiste bericht kwam echter uit de mond van de burgemeester. Hij kondigde de ondertekening van de Verklaring van Dordrecht aan. Deze verklaring is een initiatief van TNN en biedt de werkgever tien punten voor het transgender-vriendelijk maken van de organisatie. De ondertekening zal plaatsvinden op 17 april. Die dag zal ook U-pride, het lhbt-netwerk van werknemers van de gemeente Utrecht, gelanceerd worden. Eén van de initiatiefnemers van dit netwerk is Gio van den Heuvel.

Samen met brandweervrouw Bernadette Bakker en Jan Hein Cornelissen, vertegenwoordiger van het NS lhbt-netwerk Trainbow, zat Van den Heuvel afgelopen vrijdag ook in een expertpanel over de Transgenders op de werkvloer. Daar vertelde hij over zijn eigen ervaring als transgender werknemer. Die was in tegenstelling tot die van mevrouw Bakker lange tijd weinig positief. De huidige ontwikkelingen bij de gemeente stemmen hem daarom ook vrolijk en optimistisch.

TNN kijkt terug op een geslaagde middag en is de gemeente Utrecht dankbaar voor de mooie locatie. De folder ‘Transgender op de werkvloer’ is digitaal beschikbaar via download of in kleine aantallen kosteloos te bestellen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Transgender op de werkvloer’.

Transgender Netwerk Nederland

Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie.

Lees verder »

Meld uitsluiting!

Krijgt u te maken met uitsluiting? In de publieke ruimte of door verzekeraars of anderszins? TNN verzamelt deze signalen.
Meld ons uw ervaringen.

Lees verder over uitsluiting

Transgender Discriminatie

Transgender Netwerk Nederland is zich er sterk van bewust dat de groepen die TNN vertegenwoordigt te maken krijgen met discriminatie, belediging, bedreiging en geweld. Wij proberen hier iets aan te doen door het in kaart brengen van signalen uit de achterban in een project dat gesubsidieerd wordt door Mama Cash.

Lees verder »

Contact

Bezoekadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Postadres:
Rhijnspoorplein 26
1018 TX Amsterdam

Tel: 020 205 0915

E-mail: info@transgendernetwerk.nl

Meer contactgegevens »

Twitter

Volg ons

Abonneer je op onze RSS feed of volg ons op Twitter of Facebook.